Navigácia

Obsah

Vysvätenie prameňa

Funkčnosť obecného vodovodu občania okúsili prvý raz 8. novembra 1973, kedy kolaudáciou bol uvedený do užívania. V tom čase bol predsedom MNV už nebohý p. Viktor Smotrila. Projektom stavby bol Ing. Vincent Hozza.

elkové náklady na výstavbu vodovodu boli 1.669 128 SK (55 405 EUR). Občania prispeli čiastkou 40.000 Sk (1 329 EUR). Zo štátneho rozpočtu obec získala 722 128 Sk (23 970 EUR). Bezplatne bolo odpracovaných  celkom 13 688 hodín, z toho 1 222 hodín odpracovala mládež.

Obec Matejovce nad Hornádom pri príležitosti 40. výročia výstavby vodovodu dala zhotoviť kaplnku, v ktorej je osadený obraz sv. Jana Nepomuckého - patróna vody. Jej posvätenie , ako aj posvätenie prameňa vykonal Mgr. Matúš Perignát - správca farnosti za účasti starostky obce, poslancov OZ a a občanov obce 6. októbra 2013.

Ďakujeme všetkým občanom, mnohí z nich už odpočívajú v pokoji, všetkým tým, ktorí žijú medzi nami a pričinili sa o  toto dielo. Vážme si tento vzácny dar - dar vody, ktorý je v súčasnosti čoraz vzácnejší.

Terézia Kočišová
starostka obce