Navigácia

Obsah

Mikuláš 2014

Pri žiarivom stromčeku pred kultúrnym domom sa 6.12.2014 zišli rodičia so svojimi malými

ratolesťami, aby sa stretli s Mikulášom. Mikuláš mal so sebou aj svojich pomocníkov, anjela a

čerta, ktorého sa detičky báli, ale nemali dôvod, keďže celý rok poslúchali. Každý Mikulášovi

prezradil svoje meno. Niektorí mali odvahu a nebáli sa Mikulášovi aj niečo zarecitovať či

zaspievať. Mikuláš bol štedrý a každé dieťa obdaril balíčkom sladkosti. Ďakujeme Mikulášovi

a jeho pomocníkom za príjemnú atmosféru a tešíme sa na ďalšie stretnutie s nimi zase o rok.