Navigácia

Obsah

Misie 2014

Po dlhých rokoch nadišla príležitosť, že sa aj v našej farnosti uskutočnili ľudové misie. Zúčastnili sme sa na svätých omšiach a na prednáškach zameraných na rôzne témy. Konali sa tiež stretnutia so ženami, s mužmi, s deťmi v školách i s manželmi a mládežou. Taktiež sme absolvovali sviatosť zmierenia, bez ktorej by samotné misie nemohli dosiahnuť takú hĺbku a nedotkli by sa tak intenzívne každého z nás.

Vysluhovaná bola aj sviatosť pomazania chorých a pri jej rozdávaní vládol v našom kostole úžasný pokoj. Na záver ľudových misii sa uskutočnilo požehnanie kríža.

Poďakovanie patrí misionárom, Martinovi a Michalovi a tiež aj nášmu duchovnému pastierovi, ktorý nás na misie už dlhšie pripravoval a nabádal k ich hlbšiemu prežívaniu.