Navigácia

Obsah

Školstvo

Materská škola Matejovce nad Hornádom
Riaditeľka: Mgr. Terézia Halčínová
Telefón: 0911266298
E-mail: materskaskola@obecmatejovcenadhornadom.sk  

Základná škola Matejovce nad Hornádom
Riaditeľka: Mgr. Roxana Wallachová
Mobil: 0902 370 891
E-mail: zakladnaskola@obecmatejovcenadhornadom.sk

Materská škola

Materská škola

Z histórie 
Materská škola bola zriadená 1. septembra 1948 a bola umiestnená v byte riaditeľa národnej školy, kde mala k dispozícii na svoje účely dve menšie miestnosti, a to učebňu a šatňu.
Po dostavaní novostavby ZDŠ, sa od 1. septembra 1967 presťahovala do tejto budovy. Na svoju prevádzku dostala jednu miestnosť, ktorá slúžila súčasne ako učebňa a miestnosť na hranie.
V roku 1974 sa začala stavať nová budova MŠ. Dokončená bola v roku 1976. V novej jednotriednej MŠ s celodennou prevádzkou sa začala prevádzka s 30 deťmi. Deti často vystupovali v kultúrnom dome, spoločne so žiakmi ZŠ sa každoročne zúčastňovali karnevalov a výletov do prírody.

Dnes 
Obec má aj dve školské zariadenia a to:
- Materskú školu a
- Školskú jedáleň pri Materskej škole

Materská škola je taktiež jednotriedna s celodennou prevádzkou. V školskej jedálni sa stravujú aj žiaci základnej školy a dôchodcovia.