Navigácia

Obsah

2021

Príloha č. 3 k VZN 2/2017 Stiahnuté: 16x | 19.03.2021

VZN 1/2021 určenie školského obvodu ZŠ a spádovej MŠ Stiahnuté: 16x | 19.03.2021

2020

VZN 1/2020 o ustanovení miestného poplatku za rozvoj Stiahnuté: 125x | 11.06.2020

2019

Dodatok č. 2 k VZN 3/2012 Stiahnuté: 151x | 11.12.2019

Dodatok č. 1 k VZN 2/2015 Stiahnuté: 124x | 11.12.2019

VZN 1/2019 o ustanovení miestného poplatku za rozvoj Stiahnuté: 165x | 06.09.2019

Dodatok č. 2 k VZN 1/2018 Stiahnuté: 161x | 21.08.2019

Príloha č. 2 k VZN 2/2017 Stiahnuté: 165x | 21.03.2019

Dodatok č. 1 k VZN 1/2018 Stiahnuté: 172x | 18.10.2018

VZN 2/2018 o zriadení školského klubu detí Stiahnuté: 151x | 18.10.2018

2018

VZN č. 1/2018 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov Stiahnuté: 169x | 26.04.2018

2017

VZN č. 5/2017 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Matejovce nad Hornádom č. 2/2012 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností Stiahnuté: 137x | 26.04.2018

VZN č. 4/2017 obce Matejovce nad Hornádom o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 168x | 03.11.2017

VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Matejovce nad Hornádom Stiahnuté: 137x | 03.11.2017

VZN č. 5/2017 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností Stiahnuté: 136x | 16.10.2017

VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 137x | 16.10.2017

VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Matejovce nad Hornádom Stiahnuté: 134x | 16.10.2017

VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia Stiahnuté: 167x | 20.06.2017

VZN č. 1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Stiahnuté: 130x | 17.02.2017

2016

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi... Stiahnuté: 169x | 07.03.2019

Stránka