Navigácia

Obsah

2019

Dodatok č. 2 k VZN 3/2012 Stiahnuté: 40x | 11.12.2019

Dodatok č. 1 k VZN 2/2015 Stiahnuté: 25x | 11.12.2019

VZN 1/2019 o ustanovení miestného poplatku za rozvoj Stiahnuté: 41x | 06.09.2019

Dodatok č. 2 k VZN 1/2018 Stiahnuté: 67x | 21.08.2019

Príloha č. 2 k VZN 2/2017 Stiahnuté: 71x | 21.03.2019

Dodatok č. 1 k VZN 1/2018 Stiahnuté: 84x | 18.10.2018

VZN 2/2018 o zriadení školského klubu detí Stiahnuté: 71x | 18.10.2018

2018

VZN č. 1/2018 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov Stiahnuté: 84x | 26.04.2018

2017

VZN č. 5/2017 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Matejovce nad Hornádom č. 2/2012 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností Stiahnuté: 53x | 26.04.2018

VZN č. 4/2017 obce Matejovce nad Hornádom o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 54x | 03.11.2017

VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Matejovce nad Hornádom Stiahnuté: 49x | 03.11.2017

VZN č. 5/2017 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností Stiahnuté: 57x | 16.10.2017

VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 48x | 16.10.2017

VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Matejovce nad Hornádom Stiahnuté: 52x | 16.10.2017

VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia Stiahnuté: 72x | 20.06.2017

VZN č. 1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Stiahnuté: 48x | 17.02.2017

2016

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi... Stiahnuté: 73x | 07.03.2019

VZN č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 49x | 26.04.2018

2015

VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za pitnú vodu na území obce Matejovce nad Hornádom Stiahnuté: 59x | 26.04.2018

VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 51x | 12.03.2015

Stránka