Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.05.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

1

0,00 EUR

Medison, s.r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

28.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

2.

nula

Galileo Corporation

Obec Matejovce nad Hornádom

25.07.2018

Zmluva o výpožičke

KRHZ-KE-128/2018

14 318,54 EUR

Slovenská republika

Obec Matejovce nad Hornádom

02.11.2018

Zmluva o balíčku GDRP

BAL-2-11-2018-SK

438,00 EUR Štyristotridsaťosem

Galileo Corporation

Obec Matejovce nad Hornádom

28.11.2018

Dodatok č.5

3

466,70 EUR Štyristošestdesiatšesť

Centrum voľného času

Obec Matejovce nad Hornádom

28.11.2018

Zmluva o dielo

01112018

35 539,07 EUR Tridsaťpäťtisícpäťstotridsaťdeväť

MIGI spol. s r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

28.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

2018-002717

30 000,00 EUR Tridsaťtisíc

Ministerstvo vnútra SR

Obec Matejovce nad Hornádom

14.12.2018

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

4.

700,00 EUR Sedemsto

Profi Audit

Obec Matejovce nad Hornádom

17.12.2018

Dodatok č. 21

5

Nula

Brantner Nova

Obec Matejovce nad Hornádom

18.12.2018

Zmluva o dielo

02072018

48 105,31 EUR Štyridsaťosemtisícstopäť eur

MIGI spol. s r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

20.12.2018

Mandátna zmluva

6.

25,00 EUR dvadsať

Branislav Mikolaj

Obec Matejovce nad Hornádom

08.01.2019

Dodatok č. 5

7

65,00 EUR šesťdesiatpäť

Jozef Brajer

Obec Matejovce nad Hornádom

22.01.2019

Rámcová kúpna zmluva

8

nula

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

24.01.2019

Kolektívna zmluva

9.

nula

Základná organizácia OZ PŠaV

Obec Matejovce nad Hornádom

06.03.2019

Zmluva o bezplatnom užívaní pozemku

10

nula

Agnesa Dzimková

Obec Matejovce nad Hornádom

25.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

11

4 500,00 EUR Štyritisícpäťsto

Obecný futbalový klub

Obec Matejovce nad Hornádom

25.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

12

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Matejovce nad Hornádom

30.04.2019

Zmluva č.39 500 o poskytnutí dotácie

39500

3 000,00 EUR Tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Matejovce nad Hornádom

10.05.2019

Zmluva zber šatstva

13

180,00 EUR Jedenstoosemdesiat

Ľubomír Ludvik WINDOORS

Obec Matejovce nad Hornádom

10.05.2019

Nájomná zmluva

425/1S/SPPD/CEZ

984,00 EUR Devtstoosemdesiatštyri

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Matejovce nad Hornádom

10.05.2019

Dodatok č.006 k zmluve o dodávke plynu

Dodatok č.006

nula

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Matejovce nad Hornádom

21.05.2019

Ramcová zmluva o spolupráci

14

25,00 EUR Dvadsaťpäť

HELPGAS s.r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

07.06.2019

Dodatok 1/2019

15

460,00 EUR Štyristošesťdesiat

Datalan

Obec Matejovce nad Hornádom

13.06.2019

zmluva o dielo

01072018

61 291,86 EUR šesťdesietjedentisícdvestodeväťdesietjeden eur

MIGI spol. s r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

03.07.2019

Dodatok č.5

18/008/08

Neuvedené

Prima banka

Obec Matejovce nad Hornádom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: