Obsah

Zmluvy

 logoDodávateľské faktúry
 Odberateľské faktúry
 Objednávky

https://matejovcenadhornadom.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#matejovcenadhornadom/FDOD/2015

Zmluvy

Kúpna zmluva č. 1/2016 Stiahnuté: 84x | 28.05.2018

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb - CLEERIO Stiahnuté: 98x | 24.04.2018

Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb Stiahnuté: 70x | 24.04.2018

Dodatok k zmluve o zbere, odvoze... Stiahnuté: 63x | 24.04.2018

Zmluva Brantner dodatok Stiahnuté: 74x | 24.04.2018

Zmluva HKVO Stiahnuté: 61x | 24.04.2018

Zmluva so spoločnosťou SLOVGRAM Stiahnuté: 70x | 24.04.2018

Darovacia zmluva Stiahnuté: 80x | 24.04.2018

Zmluva o zriadení spoločného OÚ Stiahnuté: 62x | 24.04.2018

Dodatok č. 16 k zmluve o zbere, odvoze a ... Stiahnuté: 55x | 24.04.2018

Dodatok k zmluve o dielo č. 02122008 Stiahnuté: 71x | 24.04.2018

Zmluva o dielo obec Matejovce nad Hornádom Stiahnuté: 109x | 20.04.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla Stiahnuté: 65x | 16.04.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla Stiahnuté: 61x | 16.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Matejovce nad Hornádom - OFK Stiahnuté: 75x | 16.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Matejovce nad Hornádom - DHZ Stiahnuté: 69x | 12.04.2018

Zmluva o zrušení vecného bremena Stiahnuté: 126x | 04.04.2018

Rámcová kúpna zmluva ŠEVT Stiahnuté: 71x | 14.02.2018

Obec Matejovce nad Hornádom návrh poistnej zmluvy Stiahnuté: 102x | 06.06.2018

Návrh zmluvy o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 80x | 06.06.2018

Stránka