Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.09.2020

Kúpna zmluva

29

nula

BIGIMI s.r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

07.09.2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

2020

nula

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Matejovce nad Hornádom

03.09.2020

Zmluva o vecnom bremene dodatok č.2

28

nula

Filip Franko

Obec Matejovce nad Hornádom

30.07.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

27

nula

Richnavský Adrian

Obec Matejovce nad Hornádom

30.07.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena - dodatok

26

nula

Filip Franko

Obec Matejovce nad Hornádom

20.07.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

25

nula

Filip Franko

Obec Matejovce nad Hornádom

24.06.2020

Zmluva o spoločnom užívaní transformátorovej stanice

24

Neuvedené

HEMI plus, s.r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

26.05.2020

Dodatok k zmluve o dodávke elektriny

23

nula

VSE a.s.

Obec Matejovce nad Hornádom

17.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

22

500,00 EUR Pätsto

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Matejovce nad Hornádom

27.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

3200775

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Matejovce nad Hornádom

20.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

21

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto eur

Obecný futbalový klub

Obec Matejovce nad Hornádom

02.03.2020

Dodatok č.3

20

23,00 EUR Dvadsaťtri

Brantner Nova

Obec Matejovce nad Hornádom

15.01.2020

Dodatok č. 1

19

nula

Obec Smižany

Obec Matejovce nad Hornádom

20.12.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

18

800,00 EUR Osemsto

Profi Audit

Obec Matejovce nad Hornádom

25.11.2019

Dodatok č. 22

6000/2002/V-13

nula

Brantner Nova

Obec Matejovce nad Hornádom

31.10.2019

Dodatok č. 6

17

93,92 EUR Deväťdesiattri € tridsaťdva centov

Centrum voľného času

Obec Matejovce nad Hornádom

22.10.2019

Zmluva o dielo

16

6 028,46 EUR Šesťtisícdvadsaťosem eur štyridsaťšesť centov

T-servis Teplička s.r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

30.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby

201912090

100,00 EUR jedensto eur

Disig, a.s.

Obec Matejovce nad Hornádom

03.07.2019

Dodatok č.5

18/008/08

Neuvedené

Prima banka

Obec Matejovce nad Hornádom

13.06.2019

zmluva o dielo

01072018

61 291,86 EUR šesťdesietjedentisícdvestodeväťdesietjeden eur

MIGI spol. s r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

07.06.2019

Dodatok 1/2019

15

460,00 EUR Štyristošesťdesiat

Datalan

Obec Matejovce nad Hornádom

21.05.2019

Ramcová zmluva o spolupráci

14

25,00 EUR Dvadsaťpäť

HELPGAS s.r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

10.05.2019

Dodatok č.006 k zmluve o dodávke plynu

Dodatok č.006

nula

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Matejovce nad Hornádom

10.05.2019

Nájomná zmluva

425/1S/SPPD/CEZ

984,00 EUR Devtstoosemdesiatštyri

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Matejovce nad Hornádom

10.05.2019

Zmluva zber šatstva

13

180,00 EUR Jedenstoosemdesiat

Ľubomír Ludvik WINDOORS

Obec Matejovce nad Hornádom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: