Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.11.2020

Dohoda 20/44/010/74

20/44/010/74

nula

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Matejovce nad Hornádom

18.11.2020

Dodatok č.7

36

326,62 EUR Tristodvadsaťšesť eur šesťdesiatdva centov

Centrum voľného času

Obec Matejovce nad Hornádom

18.11.2020

Zmluva o dielo

35

11 693,16 EUR Jedenásťtisícšesťstodeväťdesiattri eur šestnásť centov

T-servis Teplička s.r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

16.10.2020

Dodatok č.1 - zmluva o dielo

34

nula

T-servis Teplička s.r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

05.10.2020

dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

33

276,00 EUR Dvestosedemdesiatšesť

Slovak Telekom, a.s.

Obec Matejovce nad Hornádom

05.10.2020

dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

32

nula

Slovak Telekom, a.s.

Obec Matejovce nad Hornádom

05.10.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

31

nula

Filip Franko

Obec Matejovce nad Hornádom

29.09.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

30

10 701,00 EUR Desaťtisícsedemsto jeden

Ministerstvo financii

Obec Matejovce nad Hornádom

18.09.2020

Kúpna zmluva

29

nula

BIGIMI s.r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

07.09.2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

2020

nula

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Matejovce nad Hornádom

03.09.2020

Zmluva o vecnom bremene dodatok č.2

28

nula

Filip Franko

Obec Matejovce nad Hornádom

30.07.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

27

nula

Richnavský Adrian

Obec Matejovce nad Hornádom

30.07.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena - dodatok

26

nula

Filip Franko

Obec Matejovce nad Hornádom

20.07.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

25

nula

Filip Franko

Obec Matejovce nad Hornádom

24.06.2020

Zmluva o spoločnom užívaní transformátorovej stanice

24

Neuvedené

HEMI plus, s.r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

26.05.2020

Dodatok k zmluve o dodávke elektriny

23

nula

VSE a.s.

Obec Matejovce nad Hornádom

17.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

22

500,00 EUR Pätsto

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Matejovce nad Hornádom

27.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

3200775

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Matejovce nad Hornádom

20.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

21

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto eur

Obecný futbalový klub

Obec Matejovce nad Hornádom

02.03.2020

Dodatok č.3

20

23,00 EUR Dvadsaťtri

Brantner Nova

Obec Matejovce nad Hornádom

15.01.2020

Dodatok č. 1

19

nula

Obec Smižany

Obec Matejovce nad Hornádom

20.12.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

18

800,00 EUR Osemsto

Profi Audit

Obec Matejovce nad Hornádom

25.11.2019

Dodatok č. 22

6000/2002/V-13

nula

Brantner Nova

Obec Matejovce nad Hornádom

31.10.2019

Dodatok č. 6

17

93,92 EUR Deväťdesiattri € tridsaťdva centov

Centrum voľného času

Obec Matejovce nad Hornádom

22.10.2019

Zmluva o dielo

16

6 028,46 EUR Šesťtisícdvadsaťosem eur štyridsaťšesť centov

T-servis Teplička s.r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: