Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.02.2021

Mandátna zmluva

42

1 680,00 EUR Jedentisícšesťstoosemdesiat

Ing. Ján Kunák

Obec Matejovce nad Hornádom

10.02.2021

Zmluva o dielo

41

11 040,00 EUR Jedenasťtisícštyridsať

ARLAND s.r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

04.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

40

354,42 EUR Tristopäťdesiatštyri eur štyridsaťdva centov

MEPOS SNV s.r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

29.12.2020

Dodatok č.23

39

nula

Brantner Nova

Obec Matejovce nad Hornádom

18.12.2020

zmluva o výpožičke

38

nula

SLOv.republi - štatistický úrad

Obec Matejovce nad Hornádom

17.12.2020

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

37

800,00 EUR Osemsto

Profi Audit

Obec Matejovce nad Hornádom

26.11.2020

Dohoda 20/44/010/74

20/44/010/74

nula

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Matejovce nad Hornádom

18.11.2020

Dodatok č.7

36

326,62 EUR Tristodvadsaťšesť eur šesťdesiatdva centov

Centrum voľného času

Obec Matejovce nad Hornádom

18.11.2020

Zmluva o dielo

35

11 693,16 EUR Jedenásťtisícšesťstodeväťdesiattri eur šestnásť centov

T-servis Teplička s.r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

16.10.2020

Dodatok č.1 - zmluva o dielo

34

nula

T-servis Teplička s.r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

05.10.2020

dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

33

276,00 EUR Dvestosedemdesiatšesť

Slovak Telekom, a.s.

Obec Matejovce nad Hornádom

05.10.2020

dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

32

nula

Slovak Telekom, a.s.

Obec Matejovce nad Hornádom

05.10.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

31

nula

Filip Franko

Obec Matejovce nad Hornádom

29.09.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

30

10 701,00 EUR Desaťtisícsedemsto jeden

Ministerstvo financii

Obec Matejovce nad Hornádom

18.09.2020

Kúpna zmluva

29

nula

BIGIMI s.r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

07.09.2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

2020

nula

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Matejovce nad Hornádom

03.09.2020

Zmluva o vecnom bremene dodatok č.2

28

nula

Filip Franko

Obec Matejovce nad Hornádom

30.07.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

27

nula

Richnavský Adrian

Obec Matejovce nad Hornádom

30.07.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena - dodatok

26

nula

Filip Franko

Obec Matejovce nad Hornádom

20.07.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

25

nula

Filip Franko

Obec Matejovce nad Hornádom

24.06.2020

Zmluva o spoločnom užívaní transformátorovej stanice

24

Neuvedené

HEMI plus, s.r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

26.05.2020

Dodatok k zmluve o dodávke elektriny

23

nula

VSE a.s.

Obec Matejovce nad Hornádom

17.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

22

500,00 EUR Pätsto

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Matejovce nad Hornádom

27.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

3200775

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Matejovce nad Hornádom

20.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

21

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto eur

Obecný futbalový klub

Obec Matejovce nad Hornádom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: