Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.09.2021

Dodatok k zmluve

1

500,00 EUR Päťsto

Obecný futbalový klub

Obec Matejovce nad Hornádom

27.08.2021

Dodatok č. 2

2

6 028,46 EUR Šesťtisícdvadsaťosem eur 46 centov

T-servis Teplička s.r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

27.08.2021

Zmluva - hrobové miesto

78

15,00 EUR Pätnásť eur

Hozza Peter

Obec Matejovce nad Hornádom

18.08.2021

Zmluva - hrobové miesto

77

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur

Biacovská Silvia

Obec Matejovce nad Hornádom

13.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

76

7 459,20 EUR Sedemtisícštyristopäťdesiatdevät, 0,20

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Matejovce nad Hornádom

14.07.2021

Dodatok 007 o dodávke plynu

75

nula

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Matejovce nad Hornádom

01.07.2021

Zmluva - hrobové miesto

74

15,00 EUR Pätnásť eur

Farkašovská Mária

Obec Matejovce nad Hornádom

24.06.2021

Kolektívna zmluva

73

nula

Základná organizácia OZ PŠaV

Obec Matejovce nad Hornádom

17.06.2021

Zmluva - hrobové miesto

72

15,00 EUR Pätnásť eur

Kozáková Mária

Obec Matejovce nad Hornádom

09.06.2021

Zmluva - hrobové miesto

71

15,00 EUR Pätnásť eur

Filip Tibor

Obec Matejovce nad Hornádom

03.06.2021

Zmluva - hrobové miesto

70

3,50 EUR tri eura päťdesiat centov

Čipkalová Mária

Obec Matejovce nad Hornádom

31.05.2021

Zmluva - hrobové miesto

69

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur

Ing. Smotrilová Katarína

Obec Matejovce nad Hornádom

31.05.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

68

19,99 EUR Devätnásťdevädesiat

Slovak Telekom, a.s.

Obec Matejovce nad Hornádom

27.05.2021

Zmluva - hrobové miesta

67

15,00 EUR Pätnásť eur

Tobiašová Margita

Obec Matejovce nad Hornádom

19.05.2021

Zmluva - hrobové miesto

66

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur

Vasková Žofia

Obec Matejovce nad Hornádom

19.05.2021

Zmluva - hrobové miesto

65

30,00 EUR tridsať

Melegová Mária

Obec Matejovce nad Hornádom

14.05.2021

Zmluva 321 0846

321 0846

3 000,00 EUR Tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Matejovce nad Hornádom

12.05.2021

Zmluva - hrobové miesta

64

15,00 EUR Pätnásť eur

Grečková Emília

Obec Matejovce nad Hornádom

12.05.2021

Zmluva - hrobové miesto

63

3,00 EUR Tri eura

Dobáková Štefánia

Obec Matejovce nad Hornádom

16.04.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

62

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Matejovce nad Hornádom

16.04.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

61

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Obecný futbalový klub

Obec Matejovce nad Hornádom

16.04.2021

Zmluva - hrobové miesta

60

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur

Šteiner František

Obec Matejovce nad Hornádom

14.04.2021

Zmluva - hrobové miesta

59

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur

Smotrilová Katarína

Obec Matejovce nad Hornádom

14.04.2021

Zmluva - hrobové miesta

58

10,00 EUR desať eur

Filip Jozef

Obec Matejovce nad Hornádom

08.04.2021

Zmluva - hrobové miesta

57

3,50 EUR tri eura päťdesiat centov

Adamcová Mária

Obec Matejovce nad Hornádom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: