Navigácia

Obsah

Zmluvy

 logoDodávateľské faktúry
 Odberateľské faktúry
 Objednávky

https://matejovcenadhornadom.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#matejovcenadhornadom/FDOD/2015

Zmluvy

Kúpna zmluva č. 1/2016 Stiahnuté: 133x | 28.05.2018

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb - CLEERIO Stiahnuté: 147x | 24.04.2018

Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb Stiahnuté: 111x | 24.04.2018

Dodatok k zmluve o zbere, odvoze... Stiahnuté: 101x | 24.04.2018

Zmluva Brantner dodatok Stiahnuté: 114x | 24.04.2018

Zmluva HKVO Stiahnuté: 115x | 24.04.2018

Zmluva so spoločnosťou SLOVGRAM Stiahnuté: 114x | 24.04.2018

Darovacia zmluva Stiahnuté: 121x | 24.04.2018

Zmluva o zriadení spoločného OÚ Stiahnuté: 101x | 24.04.2018

Dodatok č. 16 k zmluve o zbere, odvoze a ... Stiahnuté: 94x | 24.04.2018

Dodatok k zmluve o dielo č. 02122008 Stiahnuté: 137x | 24.04.2018

Zmluva o dielo obec Matejovce nad Hornádom Stiahnuté: 176x | 20.04.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla Stiahnuté: 106x | 16.04.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla Stiahnuté: 101x | 16.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Matejovce nad Hornádom - OFK Stiahnuté: 113x | 16.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Matejovce nad Hornádom - DHZ Stiahnuté: 111x | 12.04.2018

Zmluva o zrušení vecného bremena Stiahnuté: 174x | 04.04.2018

Rámcová kúpna zmluva ŠEVT Stiahnuté: 114x | 14.02.2018

Obec Matejovce nad Hornádom návrh poistnej zmluvy Stiahnuté: 155x | 06.06.2018

Návrh zmluvy o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 134x | 06.06.2018

Stránka